ZhuJiaJiao

Yacht Wharf Of Zhujiajiao

Location: Qingpu

Land Area: 5 Ha

Status: Competition (winner)