FAC_VN_landscape_mandarin

Mandarin Garden Complex

Location: No3 khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng

Surface: 1 ha

Client: Hoa Phat